شرکت شمس جاوید اورند در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته حضور پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت شمس جاوید، این نمایشگاه از 16 تا 19 دی 1399 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

حضور شمس جاوید در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

TOP